โปรแกรมนี้รองรับ Google Chrome, Mozilla Firefox และ Safari เท่านั้น (ไม่สามารถจองใน Internet Explorer ได้)